MATERIÁLY

Námety na aktivity a ďalšie materiály, ktoré vám pomôžu implementovať environmentálnu výchovu v triede i mimo nej

NÁMETY PRE UČITELA
PRÍRUČKY PRE UČITEĽA
ONLINE KURZY

Hľadáte námety na environmentálne aktivity využiteľné vo vyučovaní? Inšpirujte sa 65 návrhmi konkrétnych vyučovacích hodín, zostavených metódou trojfázového učenia E-U-R, na 7 vybraných tém – voda, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo, ovzdušie, energia, odpad a ľudské prostredie. Nájdete tu metodiku pre učiteľa (spolu s pracovným listom pre žiaka) a krycí list s informáciami, čo na hodinu potrebujete, či ako môžete tému zaradiť do vyučovania. Materiály vznikli v rámci projektu ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities’ development, číslo projektu 2014-1-SK01-KA200-000481. Projekt bol spolufinancovaný Európskou Úniou, z programu ERASMUS+.

VODA
Brehy, brehové porasty a starostlivosť o ne
VODABrehy, brehové porasty a starostlivosť o ne - krycí list
VODAČistiace prostriedky v domácnosti
VODAČistiace prostriedky v domácnosti - krycí list
VODAEutrofizácia vôd
VODAEutrofizácia vôd - krycí list
VODAOdpadová voda v domácnosti
VODAOdpadová voda v domácnosti - krycí list
VODARetenčná schopnosť krajiny
VODARetenčná schopnosť krajiny - krycí list
VODAZdroje pitnej vody CLIL
VODAZdroje pitnej vody CLIL - krycí list
VODAZdroje znečistenia povrchových vôd
VODAZdroje znečistenia povrchových vôd - krycí list
VODAZnečistenie podzemných vôd
VODAZnečistenie podzemných vôd - krycí list
VODAZnečistenie povrchových stojatých vôd
VODAZnečistenie povrchových stojatých vôd - krycí list
VODAZnečistenie tečúcich povrchových vôd
VODAZnečistenie tečúcich povrchových vôd - krycí list