MATERIÁLY

Námety na aktivity a ďalšie materiály, ktoré vám pomôžu implementovať environmentálnu výchovu v triede i mimo nej

NÁMETY PRE UČITELA
PRÍRUČKY PRE UČITEĽA
ONLINE KURZY

Hľadáte námety na environmentálne aktivity využiteľné vo vyučovaní? Inšpirujte sa 65 návrhmi konkrétnych vyučovacích hodín, zostavených metódou trojfázového učenia E-U-R, na 7 vybraných tém – voda, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo, ovzdušie, energia, odpad a ľudské prostredie. Nájdete tu metodiku pre učiteľa (spolu s pracovným listom pre žiaka) a krycí list s informáciami, čo na hodinu potrebujete, či ako môžete tému zaradiť do vyučovania. Materiály vznikli v rámci projektu ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities’ development, číslo projektu 2014-1-SK01-KA200-000481. Projekt bol spolufinancovaný Európskou Úniou, z programu ERASMUS+.

VODA
Brehy, brehové porasty a starostlivosť o ne
VODABrehy, brehové porasty a starostlivosť o ne - krycí list
VODAČistiace prostriedky v domácnosti
VODAČistiace prostriedky v domácnosti - krycí list
VODAEutrofizácia vôd
VODAEutrofizácia vôd - krycí list
VODAOdpadová voda v domácnosti
VODAOdpadová voda v domácnosti - krycí list
VODARetenčná schopnosť krajiny
VODARetenčná schopnosť krajiny - krycí list
VODAZdroje pitnej vody CLIL
VODAZdroje pitnej vody CLIL - krycí list
VODAZdroje znečistenia povrchových vôd
VODAZdroje znečistenia povrchových vôd - krycí list
VODAZnečistenie podzemných vôd
VODAZnečistenie podzemných vôd - krycí list
VODAZnečistenie povrchových stojatých vôd
VODAZnečistenie povrchových stojatých vôd - krycí list
VODAZnečistenie tečúcich povrchových vôd
VODAZnečistenie tečúcich povrchových vôd - krycí list

BIODIVERZITAEkonomická a sociálna hodnota biodiverzity
BIODIVERZITAEkonomická a sociálna hodnota biodiverzity - krycí list
BIODIVERZITAEndemity a relikty – jedinečné druhy v prírode
BIODIVERZITAEndemity a relikty – jedinečné druhy v prírode - krycí list
BIODIVERZITAChránené územia a ich biodiverzita
BIODIVERZITAChránené územia a ich biodiverzita - krycí list
BIODIVERZITAInvázne rastliny
BIODIVERZITAInvázne rastliny - krycí list
BIODIVERZITANelegálny obchod so zvieratami
BIODIVERZITANelegálny obchod so zvieratami - krycí list
BIODIVERZITA-Netopiere a rekonštrukcie stavieb
BIODIVERZITA-Netopiere a rekonštrukcie stavieb - krycí list
BIODIVERZITAOhrozené obojživelníky
BIODIVERZITAOhrozené obojživelníky - krycí list
BIODIVERZITAPermakultúra
BIODIVERZITAPermakultúra - krycí list
BIODIVERZITATradičné dreviny a ich úbytok
BIODIVERZITATradičné dreviny a ich úbytok - krycí list
BIODIVERZITAVčely a ich úbytok CLIL
BIODIVERZITAVčely a ich úbytok CLIL - krycí list
BIODIVERZITAZáchranné iniciatívy pre biodiverzitu
BIODIVERZITAZáchranné iniciatívy pre biodiverzitu - krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOČlovek a strom
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOČlovek a strom - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOČlovek a voda
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOČlovek a voda - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOČlovek a životné prostredie
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOČlovek a životné prostredie - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOHodnota krajiny
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOHodnota krajiny - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOStaré remeslá - Košikárstvo
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOStaré remeslá - Košikárstvo - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOLiečivé rastliny
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOLiečivé rastliny - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVONehmotné kultúrne dedičstvo
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVONehmotné kultúrne dedičstvo - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOPamiatky v mojom okolí
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOPamiatky v mojom okolí - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOPrírodné dedičstvo
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOPrírodné dedičstvo - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOSpoznávame hmotné pamiatky
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOSpoznávame hmotné pamiatky - krycí list
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOTurizmus a ekoturizmus
PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVOTurizmus a ekoturizmus - krycí list

OVZDUŠIEHluk a emisie z dopravy, oxidy dusíka
OVZDUŠIEHluk a emisie z dopravy, oxidy dusíka - krycí list
OVZDUŠIEKyslý dážď
OVZDUŠIEKyslý dážď - krycí list
OVZDUŠIELišajníky
OVZDUŠIELišajníky - krycí list
OVZDUŠIEPrízemný ozón
OVZDUŠIEPrízemný ozón - krycí list
OVZDUŠIESkleníkový efekt
OVZDUŠIESkleníkový efekt - krycí list
OVZDUŠIEVykurovanie domácnosti a jeho vplyv na ovzdušie
OVZDUŠIEVykurovanie domácnosti a jeho vplyv na ovzdušie - krycí list

ENERGIABývanie a energia
ENERGIABývanie a energia - krycí list
ENERGIANeobnoviteľné zdroje energie
ENERGIANeobnoviteľné zdroje energie - krycí list
ENERGIANízkoenergetické a pasívne bývanie
ENERGIANízkoenergetické a pasívne bývanie - krycí list
ENERGIAObnoviteľné zdroje energie CLIL
ENERGIAObnoviteľné zdroje energie CLIL - krycí list
ENERGIAÚspora energie
ENERGIAÚspora energie - krycí list
ENERGIAVplyv zastavaných plôch na miestnu klímu
ENERGIAVplyv zastavaných plôch na miestnu klímu - krycí list
ENERGIAZdravé stravovanie CLIL
ENERGIAZdravé stravovanie CLIL - krycí list

ODPAD5x RE
ODPAD5x RE - krycí list
ODPADČierne skládky
ODPADČierne skládky - krycí list
ODPADDruhy odpadu a ich recyklácia
ODPADDruhy odpadu a ich recyklácia - krycí list
ODPADDruhy odpadu a jeho triedenie CLIL
ODPADDruhy odpadu a jeho triedenie CLIL - krycí list
ODPADNakladanie s odpadom
ODPADNakladanie s odpadom - krycí list
ODPADRedukcia konzumného spôsobu života
ODPADRedukcia konzumného spôsobu života - krycí list
ODPADSeparácia a recyklácia skla
ODPADSeparácia a recyklácia skla - krycí list
ODPADSmerom k nulovej produkcii odpadu
ODPADSmerom k nulovej produkcii odpadu - krycí list
ODPADSpaľovanie odpadu
ODPADSpaľovanie odpadu - krycí list
ODPADUvedomelé nakupovanie
ODPADUvedomelé nakupovanie - krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIEKomunitné záhrady alebo farmárčenie v meste
ĽUDSKÉ PROSTREDIEKomunitné záhrady alebo farmárčenie v meste - krycí list
ĽUDSKÉ PROSTREDIEĽudskosť v nás
ĽUDSKÉ PROSTREDIEĽudskosť v nás - krycí list
ĽUDSKÉ PROSTREDIEMesto patrí ľuďom, nie autám
ĽUDSKÉ PROSTREDIEMesto patrí ľuďom, nie autám - krycí list
ĽUDSKÉ PROSTREDIENový urbanizmus
ĽUDSKÉ PROSTREDIENový urbanizmus - krycí list
ĽUDSKÉ PROSTREDIESvetelné znečistenie
ĽUDSKÉ PROSTREDIESvetelné znečistenie - krycí list
ĽUDSKÉ PROSTREDIETam, kde sa hráme
ĽUDSKÉ PROSTREDIETam, kde sa hráme - krycí list
ĽUDSKÉ PROSTREDIETrvalo udržateľná mobilita CLIL
ĽUDSKÉ PROSTREDIETrvalo udržateľná mobilita CLIL - krycí list
ĽUDSKÉ PROSTREDIEVizuálny smog
ĽUDSKÉ PROSTREDIEVizuálny smog - krycí list