Chýbajú vám inšpirácie pre praktickú envirovýchovu?
Chýbajú vám inšpirácie pre praktickú envirovýchovu?
Chcete zistiť, aká je kvalita vášho lokálneho prostredia?
Chcete zistiť, aká je kvalita vášho lokálneho prostredia?
Neviete, ako začať s environmentálnou výchovou?
Neviete, ako začať s environmentálnou výchovou?
Chýbajú vám vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch?
Chýbajú vám vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch?
previous arrow
next arrow

"Najväčšou hrozbou pre našu planétu je presvedčenie, že ju zachráni niekto iný."

Robert Swan