Chýbajú vám inšpirácie pre praktickú envirovýchovu?
Neviete, ako žiakov pripraviť pre udržateľný svet?
Chcete zistiť, aká je kvalita vášho lokálneho prostredia?
Chcete zistiť, ako eliminovať globálne hrozby na lokálnej úrovni?
Neviete, ako začať s environmentálnou výchovou?
Neviete, ako začať s klimatickou výchovou?
Chýbajú vám vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch?
Chýbajú vám vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch?
previous arrow
next arrow

Medzinárodná iniciatíva zameraná na environmentálnu a klimatickú výchovu pre udržateľný rozvoj

Vitajte na stránkach
TEACHING GREEN
iniciatívy!

Sme medzinárodná komunita odborníkov, učiteľov, lektorov, a najmä nadšencov, zameraná na environmentálnu a klimatickú výchovu pre udržateľný rozvoj.

Zameriavame sa na pomoc pedagógom v školách i mimo nich pri propagácii environmentálneho povedomia medzi mladými ľuďmi vo veku od 6 do 19 rokov.

Z učenia robíme nástroje pre zmenu – dávame školám možnosti, učiteľom inšpirácie, učivu zmysel, triede spoločné zážitky, žiakovi trvalé hodnoty a svetu uvedomelú komunitu.

Pripravíme vás, vašich žiakov a vašu školu pre udržateľný svet.

Učíme, ako na lokálnej úrovni riešiť globálne klimatické dopady.

Nájdeme spolu riešenia, ako byť aktívni a zmeniť svet okolo nás.

Pomáhame mladým ľuďom spájať sa s prírodou, učiť sa vonku a pri tom sa zabávať.