Vitajte na stránkach
TEACHING GREEN
iniciatívy!

Sme medzinárodná komunita odborníkov, učiteľov, lektorov, a najmä nadšencov, zameraná na environmentálnu a klimatickú výchovu pre udržateľný rozvoj. Zameriavame sa na pomoc pedagógom v školách i mimo nich pri propagácii environmentálneho a klimatického povedomia medzi mladými ľuďmi vo veku od 6 do 19 rokov.

Z učenia robíme nástroj pre zmenu – poskytujeme školám, učiteľom aj žiakom vzdelávacie materiály, ktoré im pomáhajú pripraviť sa pre udržateľný svet.

Námety a online kurzy pre učiteľa, či praktické príručky pre žiaka boli spolufinancované a podporené v rámci medzinárodných projektov programu ERASMUS+.

Za podporu a spoluprácu ďakujeme všetkým našim partnerským organizáciám:

  • Katedre ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
  • Stromu života, Bratislava, Slovensko
  • VITA XXI, Španielsko
  • Institute of BioEconomy, National Research Council of Italy, Taliansko
  • CARDET, Cyprus
  • Learning through Landscapes, Veľká Británia

A v neposlednom rade i SAAIC – Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SK01).