Ste učiteľ a máte záujem zaradiť do svojej pedagogickej praxe aktuálne otázky riešenia klimatickej krízy?

  • Sledovaním vybraných indikátorov v rámci PRAKTICKÉHO MONITORINGU spolu so študentmi zistite, ako sa klimatické dopady prejavujú vo vašom okolí a čo my všetci s tým môžeme robiť
  • Inšpirujte sa príkladmi DOBREJ PRAXE z praktického monitoringu zo 4 krajín Európy – zo Slovenska, Talianska, Španielska a Cypru, v rámci ktorého študenti zistili, ako môžu svojimi aktivitami prispieť k znižovaniu dopadov klimatických zmien
  • Zúčastnite sa ONLINE TRÉNINGOVÉHO KURZU pre učiteľa, ktorý vás prevedie 9 najzávažnejšími dopadmi klimatických zmien a možnými nápravnými opatreniami
  • Prostredníctvom HODNOTIACICH DOTAZNÍKOV zistite, aké sú postoje vašich študentov k dopadu klimatickej zmeny