Ste učiteľ, máte záujem implementovať environmentálnu výchovu do vzdelávania a neviete, ako začať?

  • Prečítajte si PRÍRUČKU PRE UČITEĽA, ktorá vás oboznámi s aktuálnymi environmentálnymi témami a problémami.
  • Prostredníctvom INDIKÁTOROV PROSTREDIA monitorujte spolu s vašimi študentmi kvalitu lokálneho životného prostredia.
  • Inšpirujte sa príkladmi DOBREJ PRAXE zo 4 krajín Európy – zo Slovenska, Talianska, Španielska a Veľkej Británie.
  • Zúčastnite sa TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU, na ktorom sa oboznámite s aktuálnymi environmentálnymi témami a problémami.