SPRÁVY

Inšpiratívne čítanie alebo urobme spolu svet aspoň o trochu lepší

Svetový deň vody

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi a život sa rozmáha iba tam, kde je aj voda. Voda je aj najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je všade okolo nás – v ovzduší vo forme oblakov, hmly, či dažďa, na zemskom povrchu aj pod povrchom, v každom živom organizme, rastlinách. S vodou sa stretávame aj […]
Čítať viac

Medzinárodný deň lesov

Dňa 21. marca nie je len deň rovnodennosti, v tento deň si na celom svete každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov. Les je neoddeliteľnou súčasťou krajiny a je jedno, či je tropický, listnatý, ihličnatý, alebo prales. Skúste si predstaviť les vo vašom okolí, ako vyzerá a čo všetko sa v ňom nachádza. Žiadny les nie je […]
Čítať viac

Pridajte sa k nám!

Táto stránka je pre každého, kto:– zdieľa naše nadšenie pre prírodu a krajinu, – je presvedčený o potrebe implementovať environmentálnu výchovu (ďalej len EV) do vyučovania, – sa chce dozvedieť viac o aktuálnych environmentálnych problémoch na Slovensku a aj vo svete,– chce vyskúšať so žiakmi bádateľsky orientované aktivity, zamerané na monitoring
Čítať viac