Obsahuje 52 záverov z výskumu študentov, ktoré sú výsledkom využitia INDIKÁTOROV na praktický monitoring kvality lokálneho prostredia v 4 európskych krajinách – na Slovensku, vo Veľkej Británii, v Španielsku a Taliansku. Inšpirujte sa, čo všetko môžu študenti dosiahnuť pri uplatňovaní inovatívnych metód, založených na bádateľsky orientovanom výskume.

VODA

BIODIVERZITA

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO

OVZDUŠIE

ENERGIA

ODPAD

ĽUDSKÉ PROSTREDIE