Καλώς ήρθατε στις σελίδες της πρωτοβουλίας TEACHING GREEN!

Είμαστε μια διεθνής κοινότητα εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικών, καθηγητών/ριων και κυρίως ανθρώπων που ενσωματώνουν την πράσινη σκέψη και επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική και κλιματική εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Επικεντρωνόμαστε στο να βοηθήσουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να προωθήσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων ηλικίας 6 έως 19 ετών.

Δημιουργούμε μαθησιακά εργαλεία για την αλλαγή – ενδυναμώνοντας τα σχολεία με ευκαιρίες, τους εκπαιδευτικούς με έμπνευση, με νόημα στο πρόγραμμα σπουδών, με κοινές εμπειρίες για την τάξη, με μόνιμες αξίες για τους/τις μαθητές/ριες και με μια συνειδητή κοινότητα για τον κόσμο μας.

Εκπαιδευτικό υλικό, διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς ή πρακτικά εγχειρίδια για μαθητές/ριες συγχρηματοδοτήθηκαν και υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών έργων του προγράμματος ERASMUS+.

Ευχαριστούμε όλους τους οργανισμούς-εταίρους μας για την υποστήριξη και τη συνεργασία:

  • Τμήμα Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος στη Νίτρα, Σλοβακία
  • Tree of Life, Μπρατισλάβα, Σλοβακία
  • VITA XXI, Ισπανία
  • Ινστιτούτο Βιοοικονομίας, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας, Φλωρεντία, Ιταλία
  • CARDET, Κύπρος
  • Learning through Landscapes, Ηνωμένο Βασίλειο

Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η SAAIC – Εθνικός Οργανισμός για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.