Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αστική ζωή. Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας προκαλεί το λιώσιμο των πάγων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αυξάνει τον αριθμό των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες, και αυξάνει την εξάπλωση άγνωστων ασθενειών. Όλα αυτά έχουν δαπανηρές επιπτώσεις στις βασικές υπηρεσίες των πόλεων, στις υποδομές, στη στέγαση, στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων και στην υγεία.

Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης διαβίωσης και τη βελτίωση της ικανότητας των ανθρώπων και των χωρών να αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα και, ως εκ τούτου, να αγωνίζονται για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σε μια εποχή που οι μαθητές/ριες σε όλο τον κόσμο παραλείπουν το σχολείο για να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την κλιματική έκτακτη ανάγκη και να διαμαρτυρηθούν για να εξασφαλίσουν συγκεκριμένη δράση για τον πλανήτη μας και το μέλλον τους, η τρέχουσα εκπαίδευση για το κλίμα στα σχολεία είναι ανεπαρκής και ξεπερασμένη. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι εκπαιδευτικοί στερούνται σχετικών δεξιοτήτων, γνώσεων ή, συχνότερα, κινήτρων για την εκπαίδευση για το κλίμα.

Το πρόγραμμα TEACHING GREEN – Από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή στη δράση της επιστήμης των πολιτών απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/ριες τους ηλικίας 10-16 ετών, που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις γνώσεις για την κλιματική αλλαγή στην εκπαίδευση. Ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να μάθετε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω ενός ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ως εργαλείο για τη μέτρηση της στάσης των μαθητών σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Συμμετέχετε με τους/τις μαθητές/ριες σας στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και ανακαλύψτε πώς οι παγκόσμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αντικατοπτρίζονται σε τοπικό επίπεδο. Για ιδέες σχετικά με το τι μπορούμε όλοι να κάνουμε γι’ αυτό, διαβάστε τα παραδείγματα ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ που πρότειναν οι μαθητές/ριες ως συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις και τις δραστηριότητές τους.

Ο στόχος του έργου TEACHING GREEN είναι:

 • να αυξήσει την “κλιματική παιδεία” μεταξύ των νέων,
 • να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση για το κλίμα,
 • να καταστήσει την κλιματική εκπαίδευση πιο κεντρικό και ορατό μέρος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,
 • να ενθαρρυνθούν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η πρακτική παρακολούθηση ή η επιστήμη των πολιτών, να ενσωματωθούν στα σχολεία
 • και να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της υπερθέρμανσης του πλανήτη σήμερα.

Εάν ενδιαφέρεστε για:

 • για την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις,
 • να εφαρμόζετε την εκπαίδευση για το κλίμα περισσότερο και να αναφέρετε λιγότερο,
 • εστιάζοντας στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και τη συμμετοχή του σε τοπικό επίπεδο,
 • να βελτιώσετε την επαγγελματική σας παιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα κλιματικής αλλαγής,
 • να συμπληρώσετε το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία που λείπουν για την εκπαίδευση σχετικά με το κλίμα,
 • καινοτομώντας τις μεθόδους διδασκαλίας σας,

το έργο TEACHING GREEN και τα αποτελέσματά του είναι ακριβώς για εσάς.

Στο έργο TEACHING GREEN συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής και κλιματικής εκπαίδευσης, με εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες, την επιστήμη των πολιτών και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση – από τη Σλοβακία (INAK, Tree of Life, Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος στη Νίτρα), από την Ιταλία (CNR-IBE), από την Ισπανία (VITA XXI) και από την Κύπρο (CARDET) για να παρέχουν στους/στις εκπαιδευτικούς καινοτόμο υλικό για την κλιματική εκπαίδευση, το οποίο επί του παρόντος λείπει από τις εκπαιδευτικές αγορές των εν λόγω χωρών.

 

VITA XXI, Ισπανία
Η VITA XXI είναι μια εταιρεία παροχής μικροσυμβουλών που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα, την κατάρτιση, τη μάθηση εκτός σχολικής αίθουσας και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Από το 2007, η VITA XXI εργάζεται σε ευρωπαϊκά έργα, κυρίως αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό και διαδικτυακούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους για την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς. Η VITA XXI έχει επίσης συμμετάσχει σε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως το DIF (Disruptive Innovation Festival), και χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, του από την κούνια στην κούνια ή της βιομιμητικής. Η VITA XXI πιστεύει στην εκμάθηση με βάση το έργο και τη μάθηση μέσω της πράξης σε καθημερινή βάση σε εξωτερικούς χώρους με την υποστήριξη των τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων, σεβόμενη την τοπική σοφία και προωθώντας μια καλύτερη ζωή για όλους/ες.
Περισσότερες πληροφορίες: https://vitaxxi.com

CNR-IBE, Ιταλία
Το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας (CNR-IBE) του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας εμπλέκεται έντονα στη διάδοση της επιστήμης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για περισσότερα από 20 χρόνια, ερευνώντας τους ακόλουθους κύριους θεματικούς τομείς: βιοποικιλότητα- κλίμα, μετεωρολογία και ωκεανογραφία- βιοτεχνολογία, βιοενέργεια- βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Κατά την περίοδο αυτή, το CNR-IBE ανέπτυξε και εφάρμοσε διδακτικές ενότητες και δραστηριότητες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/ριες (10-18 ετών) με βάση καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης, όπως η μάθηση με βάση τη διερεύνηση, η διαγενεακή μάθηση, η μάθηση στο φυσικό περιβάλλον, και καινοτόμα εργαλεία όπως παιχνίδια με βάση την τοποθεσία, ηλεκτρονικά κουίζ, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ibe.cnr.it/en/

CARDET, Κύπρος
Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη της δημιουργίας ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη της νεολαίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cardet.org/ 

Tree of Life, Σλοβακία
Το Δέντρο της Ζωής (Strom života) είναι ένας εκπαιδευτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική και υπαίθρια εκπαίδευση, στη μάθηση με βάση τη διερεύνηση, στον ενεργό τρόπο ζωής και στην προσωπική ανάπτυξη των νέων και των παιδιών. Οι δραστηριότητές τους βασίζονται σε περισσότερα από 40 χρόνια συνεχούς προγραμματισμού σε όλες τις περιοχές της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Τα προγράμματα του οργανισμού υλοποιούνται μέσω αυτών των κύριων δραστηριοτήτων:
– έκδοση παιδικών και νεανικών περιοδικών,
– προγράμματα όλο το χρόνο για σχολεία, οικογένειες και το ευρύ κοινό σε μια διαδικτυακή Ακαδημία,
– διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, εργαστήρια, εκδρομές, σεμινάρια και συνέδρια),
– προγράμματα εθελοντισμού για παιδιά, νέους/ες και ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες: https://stromzivota.sk/

Τμήμα Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος, Σλοβακία
Το Τμήμα Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών, FNS CPU στη Νίτρα επικεντρώνεται στην προβαθμισμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών οικολογίας, περιβαλλοντικών επιστημών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από την ίδρυσή του το 1994. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος σπουδών, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ακαδημαϊκά μαθήματα σε συνδυασμό με την οικολογία σε δύο επίπεδα σπουδών: πτυχίο και μεταπτυχιακό. Το τμήμα διαθέτει επίσης διαπιστευμένο πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών στο μονοθεματικό πρόγραμμα σπουδών, Εφαρμοσμένες περιβαλλοντικές σπουδές. Σε ερευνητικό επίπεδο, το DEES συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων στους τομείς της οικολογίας και των περιβαλλοντικών επιστημών.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kee.fpv.ukf.sk/

INAK, Σλοβακία
Η INAK είναι μια ΜΚΟ που προσπαθεί να κάνει τα πράγματα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ/”INaK”, αν είναι δυνατόν, “καινοτόμα και δημιουργικά”. Η οργάνωσή μας στοχεύει στην υποστήριξη και την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων, χρησιμοποιώντας δημιουργικές μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ενώ εργάζεται με διάφορες ομάδες-στόχους – παιδιά, νέους/ες και ενήλικες. Τα έργα μας ενισχύουν τη δια βίου μάθηση και βοηθούν στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας και να τις φέρουμε στην πράξη μέσω τοπικών, εθνικών και διεθνών έργων, συνήθως σε στενή συνεργασία με διάφορους φορείς. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής κατάρτισης, τη μεθοδολογική και εκδοτική δραστηριότητα, τη διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ. Μέσω των δραστηριοτήτων μας, στοχεύουμε να υποστηρίξουμε την περιβαλλοντική και κλιματική εκπαίδευση για έναν βιώσιμο κόσμο, την εκπαίδευση στην ύπαιθρο, την εμπλοκή των πολιτών, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων.
Περισσότερες πληροφορίες: www.trochuinak.sk

Έρχεται σύντομα

 TEACHING GREEN – Από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή στη δράση της επιστήμης των πολιτών
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.
Αριθμός σύμβασης: 2021-1-SK01-KA220-SCH-000032754