Είστε εκπαιδευτικός και ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε τα τρέχοντα ζητήματα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη διδακτική σας πρακτική;

  • Παρακολουθώντας επιλεγμένους δείκτες στο πλαίσιο της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, μαζί με τους/τις μαθητές/ριες, μάθετε πώς εκδηλώνονται οι κλιματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σας και τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό
  • Εμπνευστείτε από παραδείγματα ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ από την πρακτική παρακολούθηση από 4 ευρωπαϊκές χώρες – από τη Σλοβακία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Κύπρο, στις οποίες οι μαθητές/ριες διαπίστωσαν πώς μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με τις δραστηριότητές τους
  • Παρακολουθήστε ένα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για έναν/μια εκπαιδευτικό που θα σας καθοδηγήσει στις 9 πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στα πιθανά μέτρα μετριασμού της
  • Μέσω ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, μάθετε ποια είναι η στάση των μαθητών σας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής