Vážení priatelia,
s radosťou vás pozývame na konferenciu o klimatickej výchove, ktorá sa bude konať dňa 13.10.2023 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 • Chcete zistiť, ako sa klimatické dopady prejavujú vo vašom okolí a čo s tým môžeme urobiť?
 • Chcete zistiť, ako konkrétne prispeli študenti zo Slovenska, Talianska, Španielska a Cypru k znižovaniu dopadov klimatických zmien?
 • Máte záujem zistiť viac o najzávažnejších dopadoch klimatických zmien a nápravných opatreniach?
 • Chcete zistiť, aké sú postoje vašich študentov k dopadu klimatickej zmeny?
 • Zaujímate sa o klimatickú výchovu a jej implementáciu do vyučovania?

Ak ste aspoň raz odpovedali ÁNO, pozývame Vás na Národnú konferenciu „UČENIE PRE BUDÚCNOSŤ: PRIPRAVENÍ NA ZMENY KLÍMY?“, ktorá sa bude konať dňa 13. októbra 2023 o 10:00 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, rezervujte si miesto v kalendári a určite sa zaregistrujte.

KOMU JE URČENÁ: Konferencia je určená pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a nadobudnutie praktických zručností súvisiacich s implementáciou klimatickej výchovy. Na konferencii sa oboznámite s materiálmi, ktoré sú priamo zamerané na praktickú implementáciu tém o zmene klímy do vyučovania. Materiály sa vytvárajú v rámci medzinárodného projektu TEACHING GREEN, programu ERASMUS+. 

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Na konferenciu sa prihlásite vyplnením online dotazníka na adrese: https://forms.gle/XHVcc7YBknSX7DU7A.

PROGRAM KONFERENCIE:

 • 09:30 – Začiatok registrácie
 • 10:00 – Privítanie účastníkov konferencie
 • Klimatická výchova na základných a stredných školách na Slovensku
 • Predstavenie projektových výstupov a možnosti ich využitia
 • Predstavenie pracovných listov podporujúcich objavné vyučovanie žiakov s dôrazom na monitoring lokálneho prostredia
 • Praktická ukážka environmentálnych aktivít vo vonkajšom prostredí a monitoring lokálneho prostredia
 • Diskusia
 • 16:00 – Ukončenie konferencie

ČO NA SEBA: Na konferenciu si prosím prineste neformálne a pohodlné oblečenie a obuv, nakoľko časť programu bude prebiehať vonku.

ČO BUDE ZABEZPEČENÉ: Okrem programu konferencie bude pre účastníkov v prípade záujmu zabezpečené zdarma ubytovanie a raňajky pre ubytovaných účastníkov (zo štvrtka 12.10. na piatok 13.10.2023) a občerstvenie pre všetkých počas dňa (kávo-prestávky). Záujemcom je možné preplatiť časť cestovných nákladov (cesta TAM) priamo na konferencii (bližšie informácie obdržíte v pokynoch pred konferenciou). Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi CERTIFIKÁT ÚČASTNÍKA.

REZERVAČNÝ POPLATOK: Rezervačný poplatok na konferenciu je 10 € (spôsob, ako uhradiť tento poplatok, nájdete v online prihláške). V prípade účasti na konferencii bude účastníkovi tento poplatok v plnej výške vrátený priamo na podujatí. V prípade neúčasti sa uhradený poplatok považuje za storno poplatok, ktorý bude použitý na pokrytie nákladov spojených s realizáciou konferencie. Účastník je na konferenciu zaregistrovaný až po úhrade rezervačného poplatku.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Veríme, že na konferencii získate informácie o klimatickej výchove a možnostiach jej implementácie do vyučovania a prezentované materiály Vám pomôžu v pedagogickej praxi.