Dňa 21. marca nie je len deň rovnodennosti, v tento deň si na celom svete každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov. Les je neoddeliteľnou súčasťou krajiny a je jedno, či je tropický, listnatý, ihličnatý, alebo prales. Skúste si predstaviť les vo vašom okolí, ako vyzerá a čo všetko sa v ňom nachádza. Žiadny les nie je prázdny ani opustený, je domovom rôznych druhov stromov, rastlín, živočíchov, vtákov, hmyzu, húb, lišajníkov,… Lesy majú preto nenahraditeľné miesto pri zachovaní biodiverzity.

Navyše les nie je len prostredím, kde žijú živočíchy a rastliny. Je dôležitý aj z hľadiska služieb a tovarov, ktoré človeku poskytuje. Ak neviete, aké služby a tovary les človeku poskytuje, prečítajte si kapitolu Biodiverzita lesa v PRÍRUČKE ZELENÉ UČENIE.

A viete, že tento svetový deň lesov sa slávi už od roku 1971 pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli? V tento deň sa na celom svete organizujú podujatia, ktoré nám majú pripomenúť význam lesov, ich prínos aj hodnoty.

CHOĎTE VON!

Ak aj teraz nemôžete organizovať pre žiakov žiadne aktivity v lese, skúste aspoň vy sami, či s rodinou, vyraziť do lesa a započúvať sa do šumenia lístia vo vetre a ostatných zvukov lesa – viete si predstaviť lepší balzam na dušu či reset mysle?