ENVIRONMENTÁLNE MINIMUM PRE UČITEĽOV predstavuje štruktúru programu na dosiahnutie relevantných zručností a kompetencií pre implementáciu environmentálnej výchovy do každodennej výučby. Program kombinuje prezenčné s dištančným vzdelávaním. Pre viac informácií o možnosti zúčastniť sa školiaceho programu nás, prosím, kontaktujte.