V septembri a októbri 2022 sa organizovali 2 medzinárodné tréningy, jeden v Santiagu de la Ribera, Španielsko a druhý v Modre, Slovensko. Tréningov sa zúčastnilo spolu 49 účastníkov – učiteľov, lektorov, či odborníkov z praxe. Spoločne si vymieňali skúsenosti a učili sa, ako pomôcť mladým ľuďom pochopiť dopad klimatických zmien na lokálnej úrovni a ako zvýšiť ich klimatickú gramotnosť. Cieľom tréningov, ako aj celého projektu TEACHING GREEN, v rámci ktorého sa tréningy organizovali, bolo podporiť kritické myslenie účastníkov, ich digitálne zručnosti, zmysel pre sociálnu zodpovednosť za miestne prostredie a podporovať environmentálne správanie všetkých účastníkov.

Do projektu TEACHING GREEN je zapojených 6 medzinárodných partnerov pôsobiacich v oblasti environmentálnej výchovy zo 4 krajín – Slovenska, Talianska, Španielska a Cypru. Tí boli zároveň aj lektormi tréningov – Fakulta ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Strom života, o.z. a INAK, o.z. zo Slovenska, CNR-IBE z Talianska, VITA XXI zo Španielska a CARDET z Cypru.

Ak chcete vedieť, ako bolo, pozrite si nasledovné video od účastníkov tréningu v Španielsku.

Tréning v Santiagu de la Ribera, Španielsko
Tréning v Modre, Slovensko