Príručka pre praktickú environmentálnu výchovu ZELENÉ UČENIE vám poskytne základné materiály a informácie potrebné pre implementáciu environmentálnej výchovy do vašej každodennej praxe. Prevedie vás 7 témami v oblasti životného prostredia – voda, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo, ovzdušie, energia, odpady a ľudské prostredie.

Prehrať online modul