Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi a život sa rozmáha iba tam, kde je aj voda.

Voda je aj najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je všade okolo nás – v ovzduší vo forme oblakov, hmly, či dažďa, na zemskom povrchu aj pod povrchom, v každom živom organizme, rastlinách. S vodou sa stretávame aj v rôznych slovných spojeniach a ľudových múdrostiach. Všetci dobre vieme, že „po vodu sa chodí s džbánom s neodtrhnutým uchom“, ale pozor pri naberaní vody na „brehu, ktorý môže byť podmytý tichou vodou“. Nemusíte byť ani doktor, aby ste vedeli, že „krv nie je voda“. A ak aj ešte nie ste „za vodou“, veríme, že sa aspoň občas cítite ako „ryba vo vode“. 🙂

Niet pochýb, že voda je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu, podstatnou zložkou biosféry a má význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Voda je nevyhnutná pre náš každodenný život a nemyslíme tým len na uhasenie smädu. Voda je dôležitou priemyselnou surovinou, predpokladom úspešnej poľnohospodárskej a lesnej výroby, dôležitým energetickým, dopravným a rekreačným prostriedkom. Plní funkciu kultúrnu a estetickú pri skrášľovaní krajiny a životného prostredia. Je zároveň základnou zložkou biomasy, hlavným prostriedkom pre transport živín, pre ich prijímanie a vylučovanie, podmienkou čistoty, hygieny a zdravia. Nie nadarmo bol 22. marec vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN za Deň vody. Viac o vode sa môžete dočítať aj v našej PRÍRUČKE ZELENÉ UČENIE, vode sme sa venovali v 5 kapitolách…

AKTIVITA

Aj keď mnohí z vás majú v súčasnosti dištančné vyučovanie, skúste spolu so žiakmi osláviť tento deň a vyhláste fotosúťaž na tému: Formy vody. Vyzvite žiakov, aby skúsili odfotografovať rôzne formy vody – vo forme ľadu, dažďa, tečúcej rieky, kvapkajúceho vodovodného kohútika, posledného tohtoročného snehu a pod. Fotografie zozbierajte v digitálnej podobe a pripravte z nich spolu so žiakmi prezentáciu. Najlepšie fotografie môžete vytlačiť a vyvesiť ich v priestoroch školy spolu s informáciami o význame vody. A nezabudnite sa so žiakmi porozprávať o tom, čo pre nich samotných voda znamená. Budeme radi, ak sa s fotografiami podelíte s nami na Facebookovej stránke skupiny TEACHING GREEN INTERNATIONAL.

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.”
Leonardo da Vinci