Διδάσκοντας για το μέλλον: Ετοιμαστείτε για το κλίμα

Διδάσκοντας για το μέλλον: είναι ένα διαδικτυακό μάθημα που θα σας εισαγάγει στις 9 πιο αναφερόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στα πιθανά μέτρα μετριασμού τους. Θα αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να εμπλέκετε τους/τις μαθητές/ριες σας στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον και σε εμάς τους ίδιους.

Οι διαδικτυακές μας ενότητες έχουν σχεδιαστεί ως ένα σκαλοπάτι για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής σας πρακτικής και των δεξιοτήτων σας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η ολοκλήρωση αυτού του διαδικτυακού μαθήματος, που αποτελείται από 11 διαδικτυακές ενότητες, θα σας δώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να εφαρμόσετε στην πρακτική σας τις πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις δράσεις μετριασμού της.

Δημιουργήθηκε από εμπειρογνώμονες του TEACHING GREEN INITIATIVE, οι οποίοι κατανοούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον μας, κάθε ενότητα περιέχει, εκτός από γενικές πληροφορίες για το επιλεγμένο θέμα, προτάσεις δραστηριοτήτων για ομάδες και άτομα, διαδραστικά στοιχεία, προσεκτικά επιλεγμένους πόρους, ευκαιρίες έρευνας με έμφαση στην επιστήμη των πολιτών και στιγμές αυτοαναστοχασμού.

Γνωρίζουμε ότι το τοπικό πλαίσιο είναι σημαντικό, γι’ αυτό κάθε ηλεκτρονική ενότητα περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς μπορείτε να μετριάσετε συγκεκριμένα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σας.

Για να ξεκινήσετε με τη Διδασκαλία για το μέλλον: Ετοιμαστείτε για το κλίμα:

  • Ξεκινήστε με την εισαγωγική ενότητα, η οποία σας εισάγει στο ίδιο το διαδικτυακό μάθημα και σας εξοικειώνει γενικά με τις κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας.
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ενότητες στις οποίες θέλετε να επικεντρωθείτε.
  • Ολοκληρώστε το μάθημα με την τελική ενότητα που θα σας βοηθήσει να προωθήσετε τα συμπεράσματά σας ενώπιον των συμμαθητών/ριων σας στο σχολείο, ενώπιον των τοπικών αρχών κ.λπ.

Χρειάζεται περίπου μία ώρα για να ολοκληρωθούν οι 3 ενότητες στο ίδιο το διαδικτυακό μάθημα, αλλά η υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων μαζί με τους/τις μαθητές/ριες σας μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Πάρτε το χρόνο σας, προσπαθήστε να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα για το θέμα, χρησιμοποιήστε όλες τις συνιστώμενες πηγές πληροφοριών και πραγματοποιήστε όλες τις προτεινόμενες δραστηριότητες, αν είναι δυνατόν.

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9 ΠΙΟ ΣΥΧΝΆ ΑΝΑΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ