Ελάτε μαζί μας στην παρακολούθηση 9 επιλεγμένων δεικτών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της πρακτικής παρακολούθησης με τους/τις μαθητές/ριες σας! Μάθετε πώς συμβαίνουν αυτές οι επιπτώσεις στην περιοχή σας και τι μπορούμε όλοι να κάνουμε γι’ αυτό.

Κάθε δείκτης παρέχει μια λεπτομερή μεθοδολογία πρακτικής εκπαίδευσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε ένα επιλεγμένο θέμα, με βάση την προσέγγιση της επιστήμης των πολιτών. Η μεθοδολογία χωρίζεται σε τέσσερα βήματα:

  • Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μιας ομάδας μαθητών/ριων που θα υλοποιήσει τις δραστηριότητες. Πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων, οι μαθητές/ριες συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε τη στάση τους σε σχέση με τις επιλεγμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Το δεύτερο βήμα είναι η θεωρητική προετοιμασία, κατά την οποία οι μαθητές/ριες και οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται καλύτερα με το συγκεκριμένο θέμα.
  • Το τρίτο βήμα είναι η πραγματική παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον σας. Οι μαθητές/ριες θα αναλύσουν τα συμπεράσματα από την παρακολούθηση σε μια παρουσίαση προς τους/τις συμμαθητές/τριές τους ή το κοινό.
  • Στο τέταρτο μέρος, οι μαθητές/ριες συμπληρώνουν ξανά το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Με τη σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων, μπορούν να αξιολογηθούν οι αλλαγές στον χαρακτήρα τους.

Δείκτες των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για να τους κατεβάσετε: