UČENIE SA PRE BUDÚCNOSŤ: PRÍPRAVA NA KLIMATICKÉ ZMENY je online kurz, ktorý vám predstaví 9 najčastejšie zmieňovaných dopadov zmeny klímy a ich možné opatrenia na zmiernenie. Prostredníctvom kurzu sa naučíte, ako zapojiť svojich študentov do vzdelávania o téme klimatických zmien a ich vplyvov na naše životné prostredie a aj na nás samotných.

Naše online moduly boli navrhnuté ako základné piliere k rozvoju vašich vedomostí a zručností v oblasti zmeny klímy. Absolvovanie tohto online kurzu, ktorý pozostáva z 11 online modulov, vám poskytne vedomosti, zručnosti a sebadôveru, ktoré potrebujete na implementáciu informácií o zmene klímy a jej zmierňujúcich opatreniach do vašej praxe.

Tento online kurz bol vytvorený odborníkmi TEACHING GREEN iniciatívy, s dôrazom na aktuálne výzvy, ktorým každý z nás čelí v súvislosti s dopadmi klimatických zmien na životné prostredie. Každý modul obsahuje okrem všeobecných informácií o zvolenej téme aj návrhy aktivít pre skupiny a jednotlivcov, interaktívne úlohy, starostlivo vybrané informačné zdroje a ponúka možnosti výskumu s dôrazom na občiansku vedu a priestor na sebareflexiu.

Vieme, že lokálny kontext je dôležitý, preto každý online modul obsahuje pokyny, ako môžete konkrétne zmierniť dopad klimatickej zmeny vo vašom okolí.

Ak chcete začať s kurzom UČENIE SA PRE BUDÚCNOSŤ: PRÍPRAVA NA KLIMATICKÉ ZMENY:

  • Začnite s úvodným modulom, ktorý vás zoznámi so samotným online kurzom a predstaví vám klimatické zmeny, ktoré sa dejú okolo nás.
  • Potom si vyberte jeden z modulov, na ktorý sa chcete zamerať.
  • Ukončite kurz záverečným modulom, ktorý vám pomôže propagovať vaše závery pred spolužiakmi v škole, pred miestnymi úradmi atď.

Samotné absolvovanie 3 modulov v online kurze trvá približne hodinu, no realizácia všetkých aktivít spolu s vašimi študentmi môže trvať aj niekoľko mesiacov. Neponáhľajte sa, snažte sa o téme dozvedieť čo najviac, využite všetky odporúčané zdroje informácií a podľa možnosti vykonajte všetky navrhované aktivity.

DRŽÍME VÁM PALCE!

Úvod

9 NAJČASTEJŠIE HLÁSENÝCH VPLYVOV NA ZMENU KLÍMY

ZÁVER