Obsahuje 26 záverov zo sledovania dopadu klimatických zmien na lokálnej úrovni. Sú výsledkom využitia indikátorov dopadov v rámci praktického monitoringu kvality lokálneho prostredia v 4 krajinách partnerstva – na Slovensku, v Taliansku, v Španielsku a na Cypre. Inšpirujte sa, čo všetko môžu študenti dosiahnuť pri uplatňovaní inovatívnych metód, založených na občianskej vede a bádateľsky orientovanom učení sa.

Transport

RISING TEMPERATURE

WATER SCARCITY

BIODIVERSITY LOSS

FOOD WASTE

HEALTH RISKS

TEXTILE INDUSTRY

GREEN SPACES

FORESTS

Summary: